Mit navn er Nanette Bak Andersen

nan6

Jeg er antropolog med speciale i kriminologi.
.
Kriminologien er mit hjertebarn, og jeg er ret nørdet omkring mit fag, hvilket også betyder at jeg har en meget stor og bred viden om blandt andet børn og unge og deres opvækst i et forebyggelsesperspektiv - samt om kriminalitet i samfundet, hvad det gør ved samfundet og de mennesker der lever med ”farer” i hverdagen. Dertil forstår jeg mig på kriminalitetsstatistik og indsatser for både ofre og kriminelle voksne.
.
I mit arbejde bruger jeg altid antropologiske metoder. Jeg startede på antropologistudiet i 2002 og blev færdig med min kandidatgrad i 2008. Og har siden arbejdet som etnograf på freelance basis og som SSP-konsulent.
.
Jeg har eksamener i kriminologi, retspsykologi og biologisk antropologi (det er sådan noget med, at køns- og aldersbestemme knogler, tandsæt mm.) Og jeg har suppleret med at læse anatomi-fysiologi og biokemi. Jeg tager både et biologisk og socialt perspektiv på de mennesker og områder, som jeg ønsker at gøre en forskel for.
.
De seneste år er jeg begyndt at arbejde med folkeskolen. Jeg har været ude at holde foredrag om kriminologi, og jeg underviser i social pejling. Ideen bag social pejling er at gøre de unge opmærksomme på, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden. På den måde kan social pejling bruges til at forebygge risikoadfærd.
.
Jeg tager ofte imod e-mails fra børn og unge i hele Danmark. De beder om hjælp til at lave opgaver og projekter, og det gør jeg gerne. Jeg svarer ikke bare på deres spørgsmål, men sørger for at der er noget at arbejde videre med selvstændigt. Jeg tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings retningslinjer om læringsmål.

Foreningen af yngre kriminologer

.
Samtidig med at jeg læste kriminologi på det juridiske fakultet, blev jeg introduceret til FYK - Foreningen af Yngre Kriminologer. Jeg meldte mig straks ind i foreningen, blev senere bestyrelsesmedlem, så næstformand og til sidst formand for foreningen. FYK er en forening der oplyser om kriminalitetsforskning, kriminologiske emner og danner netværk for kriminologer i Danmark. FYK's hjemmeside er www.fyk.dk
.
Da jeg som formand pludseligt stod uden næstformand, samtidig med at jeg var i gang med at lave en facebookgruppe, ny hjemmeside og skabe en ny og forbedret forening i større lokaler, havde jeg utroligt travlt, jeg arbejdede jo ved siden af. Jeg besluttede til sidst i maj 2012 at trække mig som formand for at hellige mig andre vigtige ting i foreningen. Jeg er i dag ansvarlig for vores kommunikation udadtil og er webmaster. Foreningen fordoblede antallet af tilhørere til vores arrangementer under mit formandskab og tallet stiger stadig!
.
Jeg er stolt over at se den udvikling der er sket med kriminologien inden for de seneste 10 år. Og jeg tager gerne en lille del af æren for at have sat kriminologien på dagordenen. I dag er der oprettet en hel kriminologi-uddannelse i Aalborg, diplomuddannelsen i kriminologi på Københavns universitet bliver fyldt med fagpersoner fra fx SSP-området hvert år.
I 2016 har FYK 20 års jubilæum, og jeg er stolt over hvordan foreningen har udviklet sig!
.
Du kan følge os her: https://www.facebook.com/groups/FYKgruppe/?fref=ts